بچه ها عکسام نمیاد چرا؟ امتیازمم بالا نمیره.... چه وضعیه