سلام خدمت دوستان من اومدم ازتون حلالیت بگیرم. اخه دارم از