چالش اسم:فاطیاگه فصل بودم:زمستون سرداگه ماه بودم:اســفنداگه ...

چالش

اسم:فاطی اگه فصل بودم:زمستون سرد اگه ماه بودم:اســفند اگه طبیعت بودم:دشــتــ اگه اب وهوا بودم:طــوفــانیــ اگه شهر بودم:اهـــواز اگه رنگ بودم:بـــی‌رنگ اگه درس بودم:ریـــاضـیــ اگه هنر بودم:بازیگــری اگه ورزش بودم:شــنا اگه گُل بودم:رُز اگه غذا بودم:ماکارانے اگه میوه بودم:تـــوت‌فرنگے اگه نوشیدنی بودم:قَهْـوِه‌تَلْخـ اگه کارتون بودم:باب‌اسفنجی اگه حیوون بودم :پــیــشــے اگه اسم دختر بودم:فاطمـھ اگه اسم پسر بودم:علے #ƒαƒα#چالش

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار