تاحالا شما تو یه ماشین سیستم به این بزرگی دیدی؟ ههههه