چه تکرار درد معناییست این حرف عید ...سال هایی که رفت و من از...

چه تکرار درد معناییست این حرف

عید ... سال هایی که رفت و من از لابه لای گذرشان فقط تبریکش را شنیدم انهایی که تو به من نگفتی و کلماتی که با اشک برایت ارزو کردم ای کاش همیشه اخرین روزهای سال باشد ای کاش این سالها همه شان کبیثه باشد سالهایی با یک روز بیشتر در انتهایشان روز هایی متشکل از ساعاتی که همه اش تکرار بود تکرار کلماتی که با لبخند قرار کرده بودم در شروع سال جدید برایت بخوانم اری ... سال هایی که هم چنان تکرار می شوند و در انتهایشان روز هایی که انها نیز تکرار می شوند و ساعات... ساعت هایی که در تکرار بیست و چهار بار عجولانه تر از روزها در خود تکرر می یابد و کلمات من... که هیچگاه از تکرار خسته نمی شوند عید... و تکرار، مبارک باشد، .. #فی خالِدون . .

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار