حجاب چیست؟!حجاب یعنے:    زرهےدر برابر        چشم هاے مریضحجا...

حجاب چیست؟!

حجاب یعنے: زرهےدر برابر چشم هاے مریض حجاب یعنے: تمام زیبایی زن براے یک نفر حجاب یعنے: من انتخاب میکنم کہ تو چے ببینی حجاب یعنے: نشان دادن شخصیت خویش حجاب یعنے: عزت،شوکت،پاکدامنے افتخار،شجاعت،قدرت حجاب یعنے: فخر،زینت،پاکے قلب مرواریدےدرون صدف حجاب یعنے: بندگے خداوند خشنودے اللہ حجاب یعنے سپرے محکم در برابر چشم هاے نامحرم و آتش جهنم بارالها! خواهران دینے مرا هدایت فرما آمیین یا رب العالمین تَــبَــسـُمـِـنَبی #حجاب #مد #مدلینگ

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار