المیحس بالعشگ بعیونه تلگی افراح...مو مثل العشگ بعیونه الف حس...

المیحس بالعشگ بعیونه تلگی افراح...

مو مثل العشگ بعیونه الف حسره.. کاتلنی خیالک وانت ماموجود.. وعلی طیوفک احس بروحی متحضره.. شایلک حلم ضمیته خاف ایضیع.. حلم اطفال اخضر بس حلم فقره.. وی نفسک اریدک تفهم الموضوع.. وتردلی بجوابک ..وصلت الفکره.. افصل اسمک علیه وانشغل بیه.. واطرزلک سنینی الحلوه والمره.. یل بیه احسک وانت غیر احساس.. لاتحسبنی عاشگ منغلب بامره.. حاچینی بعقل واتشوف بیه شیوخ.. واحسبنی احبک هیچ ع الفطره...

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است