دلم میخواست یکی رو داشتم بعضی وقتا که مردم خستم میکنن میومدک...

دلم میخواست یکی رو داشتم بعضی وقتا که مردم خستم میکنن میومد

کنارمو دستاشو می گذاشت دوطرف صورتم زل میزد تو چشام میگفت ؛ بیبین ..تو من و داری ….. این کار فقط از تو برمیاد mm❤n

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار