دستان توآرامش استبرای بغض های بی وقت مندستان توحرف استمیان س...

دستان تو

آرامش است برای بغض های بی وقت من دستان تو حرف است میان سکوت من دستان تو فهمیدن است فهمیدن! .

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است