یکی،تپانچه مینواخت دیگری،کمانچه...اولی گوشخراشو دیگری موزون ...

یکی،تپانچه مینواخت

دیگری،کمانچه... اولی گوشخراش و دیگری موزون و دلنواز نقطه ی تمایزشان هدفی خاص بود! یکی جنگ برای عشق و دیگری،عشق برای جنگ...

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...