ﺷﺐ ﺍﺳﺖﻭ ﺩﺭ به دﺭ ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎﯼ پُر ﺩﺭﺩﻡﻓﻘﯿﺮ ﻭ ﺧﺴﺘﻪ به دﻧﺒﺎﻝ ﺩﻭﺳﺖ ...

ﺷﺐ ﺍﺳﺖ

ﻭ ﺩﺭ به دﺭ ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎﯼ پُر ﺩﺭﺩﻡ ﻓﻘﯿﺮ ﻭ ﺧﺴﺘﻪ به دﻧﺒﺎﻝ ﺩﻭﺳﺖ ﻣﯿﮕﺮﺩﻡ ﺍﺳﯿﺮ ﻇﻠﻤﺘﻢ اینجا تو در ﮐﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪﯼ؟ که ﻣﻦ ﺑﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺗﻮ ﻓﺎﻧﻮﺱ را ﻧﯿﺎﻭﺭﺩﻡ!

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...