آخرین شبفروردین هم از راه رسیدخوب یا بد تمام شدالهی اردیبهشت...

آخرین شب

فروردین هم از راه رسید
خوب یا بد تمام شد

الهی اردیبهشت براتون
برکت ، شادی ، خوشبختی و نگاه خدا
را به همراه داشته باشه . . .

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار