نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

ولی من عشقم ولم کرد اونی ک بهم میگفت زندگیم علان زندگیش یکی دیگس

ولی من عشقم ولم کرد اونی ک بهم میگفت زندگیم علان زندگیش یکی دیگس

بهم میگه #زندگیم اما تو #زندگیش #هیچ #نقشی نداشتم هه 😏

بهم میگه #زندگیم اما تو #زندگیش #هیچ #نقشی نداشتم هه 😏

بهترین شعری ک تو زندگیم خوندم

بهترین شعری ک تو زندگیم خوندم

. تو احیانا قشنگ ترین چیزی ک یه نفر میتونه تو زندگیش داشته باشه نیستی؟

. تو احیانا قشنگ ترین چیزی ک یه نفر میتونه تو زندگیش داشته باشه نیستی؟

. تو احیانا قشنگ ترین چیزی ک یه نفر میتونه تو زندگیش داشته باشه نیستی؟

. تو احیانا قشنگ ترین چیزی ک یه نفر میتونه تو زندگیش داشته باشه نیستی؟

زندگیم جایی قشنگ شد ک تو همه زندگیم شدی :)

زندگیم جایی قشنگ شد ک تو همه زندگیم شدی :)

مگه کسی داریم ک فاطی تو زندگیش نباشه 😂

مگه کسی داریم ک فاطی تو زندگیش نباشه 😂

بهترین جز زندگیم 😄 از وقتی ک تو وارد زندگیم شودی😘

بهترین جز زندگیم 😄 از وقتی ک تو وارد زندگیم شودی😘

لعنت ب زندگیم ک تو توش نیستی ...

لعنت ب زندگیم ک تو توش نیستی ...

+ من دیگه هیچی ندارم تو زندگیم چون رفته اونی ک بم میگفت زندگیم:)

+ من دیگه هیچی ندارم تو زندگیم چون رفته اونی ک بم میگفت زندگیم:)

یکی تو زندگیم بود ک دیگ نبس

یکی تو زندگیم بود ک دیگ نبس

چقد خوشحالم ک تو رو دارم تو زندگیم ❤ 👫

چقد خوشحالم ک تو رو دارم تو زندگیم ❤ 👫

هرکسی تو زندگیش یه بخشی داره ک نمیتونه با صدای بلند بخونتش .

هرکسی تو زندگیش یه بخشی داره ک نمیتونه با صدای بلند بخونتش .

تنها چراغی ک تو زندگیم روشنه ^_^

تنها چراغی ک تو زندگیم روشنه ^_^

یه دنیا دوسش دارم زندگیم با زندگیش زندگی میکنه

یه دنیا دوسش دارم زندگیم با زندگیش زندگی میکنه

چقد خوبه ک تو رو دارم زندگیم

چقد خوبه ک تو رو دارم زندگیم

چیزی ک تو زندگیم یاد گرفتم....

چیزی ک تو زندگیم یاد گرفتم....

♡وقتی اومدی تو زندگیم شدم یه آدمی که شده عاشق زندگیش♡

♡وقتی اومدی تو زندگیم شدم یه آدمی که شده عاشق زندگیش♡

من استقلالیم. ولی عاشق علی کریمیم

من استقلالیم. ولی عاشق علی کریمیم