بعیونک شفت اروع شعر مکتوبوادموعک تصفک لمن اقراهناول ماتروح ا...

بعیونک شفت اروع شعر مکتوب

وادموعک تصفک لمن اقراهن اول ماتروح ابعید عن العین اصد العین کلبی وبیها الکاهن انساهن شلون وانت بیهن شوک انسه ارویحتی ومالحضه انساهن

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار