رفتنت خون در دل خورشید کرد ....اشک اندر دیده ’ ناهید کرد

زن...

رفتنت خون در دل خورشید کرد ....اشک اندر دیده ’ ناهید کرد


زندگی نامه ء کامل رهبر شهید بابا عبدالعلی مزاری


زنده گی نامه ی سر دار رشید اسلام و دبیر کل حزب وحدت اسلامی افغانستان استاد شهید بابه عبدالعلی مزاری .

انچه در اینده در باره رهبر شهید میخوانید .

کمیسون فرهنگی ح .و .ا.ا

دوران کودکی و محیط خانواده رهبر شهید .

عسکری –تجربه –تحول فکری و ادامه تحصیل در خارج کشور .

زندان و باز گشت به وطن .

مبارزه ی سیاسی رهبر شهید .

سفر به داخل کشور و تشکیل حزب وحدت .

پیروزی مجاهدین و اقامت استاد شهید در کابل .

شهادت افتخار و ارزوی همیشه گی رهبر شهید بود .(از خدا خواسته ام خونم در جمع شما مردم بریزد )

تاریخ بشری با مجموعه ی از فراز و نشیب ها-شکست ها ویروزیها تلحیها و شیرینیها ی خود اوردگاهیست برای تبارز و تبلور قوا و استعداد های نهفته ی انسان و ظهور رجال- نوابغ - قهرمانان و شخصیتهایی که در اثر قوت اراده –استحکام ایمان -دقت نظر-سعه ی صدر و بر جستگیهای فکری و اخلاقی خود جامعه بشری را از حضیض ذلت به اوج عزت و شعادت رهبری میکنند و غالبا خود نیز در این راه قربانی میشوند و همچون شمع میسوزند اما محفل بشریت را روشن و گرم نگه میکنند .

پیامبران الهی –پیشوایان معطوم رهبران انقلابی سرداران و قهرمانان ملی همگی از این دسته هستند و در تاریخ هر قوم و ملتی می توان تنی چند از انان را مشاهده کرد که مورد احترام و تقدیس و تعظیم مردم خود بوده و هر کدام در عصر و زمان خود عامل تحول و تحرگ و مایه خیر و برکت و عنصر کنتول کننده ان جامعه بوده اند نقش این گونه افراد در میان جامعه در میان جامعه این است که خود محک و معیار حرکتهای مثبت و منفی ان جامعه محسوب میشوند به گونه ای که افراد صالح ار انان هم الگو میگرند و هم با عمل نیک خود توسط انان تشویق و ترغیب میگردند اما افراد فاسد و منحرف هم از ترس انان نمی توانند در ان حد لگام کسیخته حرکت کنند که تعادل جامعه را به هم بزنند بنا بر این وجود رهبران مقتدر در جامعه عامل حفظ تعادل و توازن و باعث تحول و تکامل ان جامعه بوده و افراد خوب و بد از انان حساب میبرند .

در تار یخ کشور ما افغانستان مخصوصا در میان شیعیان مظلوم این سر زمین با همه ی قتل عامها –تخریبها –نسل کشی ها و ستمگریها ی رژیمهای ضد مردمی بازهم در هر دوره وزمانی رجال ظهور کرده اند که هریک در مقطع خود برای مردم اسوه و الگو و عامل تحرک و تپش جامعه بوده اند . گرچه با قتل عام مردم هزاره جات توسط امیر عبدالرحمن خان جابر در یکصئ سال پیش احتمال این میرفت که دیگر به این زودیها در این جامعه مردی قد بلند نکند و قهرمانی از مادر زاده نشود اما از انجا که نمی توان با سنتهای حکیمانه ی الهی مبارزه کرد میبینیم که همواره از میان قشرهای مختلف این مردم مردان بزرگی برخواسته اند همچون دانشمند و مورخ بزرگ فیض محمد کاتب –و دانشجوی قهرمان شهید عبدالخالق هزاره – سلطانعلی کشتمند نخست وزیر سابق – و شجاع مرد دلیر و مبارز ابراهیم خان گاو سوار و علامه شهید سید اسماعیل بلخی و در راستای همین رجال بزرگ است که عصر حاضر پس از سپری شدن یک قرن از سقوط هزاره جات در زمان عبدالرحمن خان – مرد سترگی قدم در صجنه میگذارد که واقعا به حیث یک رهبر دلسوز – انقلابی – مقاوم – بادرایت و خردمند برای مردم خود شخصیت میدهد و در دلهای انا شعله های امید را بر می افروزد و به انان درس عزت و سربلندی و مناعت طبع و علو همت و راه و رسم مبارزه و مقاومت را می اموزاند .

او شهید قهرمان – رهبر فرزانه – پدر خردمند فرمانده لایق سیاستمدار ورزیده انقلابی اگاه مجاهد کبیر چهره ی استوار و نامدار افغانستان حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد عبدالعلی مزاری دبیر کل شهید حزب وحدت اسلامی افغانستان است که بتاریخ 1373-12-22 به دست گروه عهد شکن و جنایت کار طالبان در چهار اسیاب به فیض عظیم شهادت رسید قاطعیت – نستوهی متانت قناعت پارسایی تعهد تدین عشق به مردم سعه ی صدر مقاومت و پایمردی و ایمان و اراده ی مستحکم و خلل نا پزیر مجموعه ی اوصافیست که از وجود برومند او یک شخصیت مقتدر انقلابی و یک پشتوانه و تکیه گاه استوار و مطمئن برای مردم ساخته بود و از همین جهت مردم مسلمان افغانستان ما به ایشان به عنوان قهرمان ملی و سر دار رشید مینگریستند و در قلب تک تک ملت قهرمان افغانستان جا گزین شدند وهمه مردم او را بنام بابه( پدر بزرگ ) میخواندند و ملت وفادار او پیکر پاک و مطهرش را با یارانش صد ها کلومتر از غزنی تا بامیان از بامیان تا مزار شریف روی دستهایشان با اشک و اندوه حمل مینمودند که این چنین تشیع و قدر دانی در طول تاری

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...