ماسه‎ ‎ها فراموشکارترین رفیقان راهند!پا به پایت می آیند، آنق...

ماسه‎ ‎ها فراموشکارترین رفیقان راهند!

پا به پایت می آیند، آنقدر که گاهی

سماجتشان در همراهی حوصله ات را سر میبرد،

اما کافی است تا اندک بادی بوزد...

یا خرده موجی برخیزد...

تا برای همیشه از حافظه ضعیفشان رد پایت پاک شود !


من ازنسل ماسه نیستم !

ازنسل صدفم !

صدفهایی که به پاس اقامتی یک روزه تا دنیا دنیاست

صدای دریا را برای هر گوش شنوایی زمزمه میکنند...

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ادامه‌ی دیدگاه ها