ویژه کنید
عکس و تصویر واقعا قشنگه حتما بخونید آرامش میده اگر از #خودخواهی کسی به تنگ آمده ای، او ...

واقعا قشنگه حتما بخونید آرامش میده

اگر از #خودخواهی کسی به تنگ آمده ای، او را خوار مساز؛ بهترین راه آن است که چند روزی رهایش کنی .

گاهی #شاپرکی را از تار عنکبوت میگیری تا خیلی آرام رهایش کنی،شاپرک میان دستانت له میشود....
نیت تو کجا و سرنوشت کجا

هنگامی که #افسرده ای ، بدان جایی در اعماق وجودت ،حضور " خدا " را فراموش کرده ای...

#لحظه ها ،
تنها مهاجرانی هستند
که هر گز بر نمی گردند
#هرگز !

ﮔﻼﯾـﻪ ﻫﺎ ﻋﯿﺒﯽ ﻧـﺪﺍﺭد ... اما ﮐﻨــــﺎﯾﻪ ﻫــﺎ ﻭﯾـــ ــﺮﺍﻥ ﻣﯿـ کند
سه چیز را نگه دار:
#گرسنگیت را سر سفره دیگران
زبانت را در جمع
و چشمت را در خانه دوست . .

#عاشــق طرز فکر آدمهـــا نشویــد 
آدمهـــا زیــبا فکـــر میکنند
زیـــبا حرف میزنند
امـــا زیــبا #زندگـــی نمیکنند... !!

#مراقب_باش
بعضی حرف ها فقط قابل بخشش هستند
نه فراموش شدن
#آرزوهایت را کنار نگذار
دنیا بالاخره مجبور می شود با دلت کنار بیاید !

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...