خانواده یعنی کسی برای یک لحظه دیر کردن دور دنیا را کُند کند ...

خانواده یعنی کسی برای یک لحظه دیر کردن دور دنیا را کُند کند .

خانواده یعنی وقتی غمگینی ، پچ پچ های دلشوره را بشنوی . خانواده شبیه طعم میوه های شهریور . خانواده رنگ انار های رسیده پاییز . خانواده جمله از این بهتر نمی شود . خانواده مُهر کنارم بنشین تا ابد . خانواده خوب است . همین که بدانی چشمی منتظرت مانده تا برگردی خانه ، همین که خیالت تخت باشد که یک نفر هست که مشتاقانه خبرهای بدت را به دل بخرد ، همین که درک کنی کسی هست که چهار ستون دلش برای تو خانه شود یعنی خانواده . جایی که هویت صمیمیت هایمان می شود . جایی که قدیمی هم بشود تازه ترین حوادث را در خودش جا داده . خانه ما شاید بیشتر از ما بداند . خانواده یعنی دیگر به این دنیا بدهکار

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...