هوا عجیببوے بهــار گرفته استدستم رابگیـر و براےلمسِ احساسے ت...

هوا عجیب

بوے بهــار گرفته است دستم رابگیـر و براے لمسِ احساسے ترین باران به خیـابــان ببــر خیالت راحت این باران ازآسمانِ اردیبهشت مے بارد خیس مان نمے کنـد عاشقترمان مے کنـد

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...