از خیاطی پرسیدند:     زندگی یعنی چه ؟گفت :      دوختن پارگی ...

از خیاطی پرسیدند:

زندگی یعنی چه ؟گفت :
دوختن پارگی های
روح با نخ توبه !!!!

از باغبانی پرسیدند :
زندگی یعنی چه ؟گفت :
کاشت بذر عشق در زمین
دلها زیر نور ایمان !!!!! ‌

از باستان شناسی پرسیدند :
زندگی یعنی چه ؟گفت :
کاویدن جانها برای
استخراج گوهر درون !!!!!

از آیینه فروشی پرسیدند :
زندگی یعنی چه ؟گفت :
زدودن غبار آیینه دل
با شیشه پاک کن توکل !!!!!

از میوه فروشی پرسیدند :
زندگی یعنی چه ؟گفت :
دست چین خوبی ها
در صندوقچه دل !

«بهترین تعبیر زندگی به کامتان»

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار