بسم رب الشهداء والصدیقین  شهدای تیپ 22 بدر خرمشهر در عملیات ...

بسم رب الشهداء والصدیقین

شهدای تیپ 22 بدر خرمشهر در عملیات بیت المقدس (آزاد سازی خرمشهر ) 1- شهید سلمان بهار . تاریخ شهادت: 1361/2/9 محل شهادت : دارخوین 2- شهید سید علی اکبر نعمت زاده . تاریخ شهادت : 1361/2/10 . محل شهادت : حومه خرمشهر 3- شهید محمد رضا باقری . تاریخ شهادت 1361/2/10 حومه خرمشهر 4- شهید صالح یوسفی اصل . تاریخ شهادت 1361/2/10 حومه خرمشهر 5 - شهید غلامرضا آبکار . تاریخ شهادت 1361/2/10 جاده اهواز خرمشهر 6- شهید مرتضی پور حیدری . تاریخ شهادت 1361/2/10 محل شهادت جاده اهواز خرمشهر 7- شهید علی سلیمانی نیا . تاریخ شهادت 1361/2//10 حومه خرمشهر 8- شهید اکبر طاهری . تاریخ شهادت 1361/2/10 خرمشهر 9- شهید کریم اقبالپور . تاریخ شهادت 1361/2/10 جاده اهواز خرمشهر 10- شهید ابوالفضل خواری یگانه. تاریخ شهادت 1361/2/10 جاده اهواز خرمشهر 11- شهید علی دانیابین. تاریخ شهادت 1361/2/10 خرمشهر 12- شهید عبدالحسین کاظمی . تاریخ شهادت 1361/2/10 جاده اهواز خرمشهر 13- شهید سید حمید ارجعی . تاریخ شهادت 1361/2/10 جاده اهواز خرمشهر 14- شهید حسین پور صالح . تاریخ شهادت 1361/2/10 خرمشهر 15- شهید مرتضی زارعی. تاریخ شهادت 1361/2/10 دارخوین 16- شهید جاسم دریساوی . تاریخ شهادت 1361/2/10 خرمشهر 17- شهید حامد دریس . تاریخ شهادت 1361/2/10 خرمشهر 18- شهید رضا کیانی . تاریخ شهادت 1361/2/10 خرمشهر 19- شهید شبیر فرحانی. تاریخ شهادت 1361/2/12 خرمشهر 20- شهید سعید غضنفری. 1361/2/12 جاده اهواز خرمشهر 21- شهید مهدی ملحاوی. تاریخ شهادت 1361/2/12 دارخوین 22- شهید بهزاد مکیسی. تاریخ شهادت 1361/2/12 محور اهواز خرمشهر 23- شهید محمود فرهنگ .تاریخ شهادت 1361/2/12 محور اهواز خرمشهر 24- شهید شریف مهاجر . تاریخ شهادت 1361/2/16 فکه 25 - شهیددکتر عبدالرضا موسوی . تاریخ شهادت 1361/2/17 دارخوین 26 - شهید علیرضا آبکار . تاریخ شهادت 1361/2/19 محور اهواز خرمشهر 27- شهید احمد توپال. تاریخ شهادت 1361/2/20 جاده اهواز خرمشهر 28 - شهید محسن رنگرز . تاریخ شهادت 1361/2/20 شلمچه 29 - شهید علیرضا پرورش . تاریخ شهادت 1361/2/ 20 خرمشهر 30- شهید جاسم محرزی زاده . تاریخ شهادت 1361/2/ 20 خرمشهر 31- شهید قاسم داخل زاده . تاریخ شهادت 1361/2/20 شلمچه 32- شهید منصور گلی . تاریخ شهادت 1361/2/20 خرمشهر 33- شهید عبدالمهدی آهکی . تاریخ شهادت 1361/2/20 خرمشهر 34- شهید ابراهیم قاطعی . تاریخ شهادت 1361/2/20 جاده اهواز خرمشهر 35- شهید عبدالامیر جراح زاده . تاریخ شهادت 1361/2/20 جاده اهواز خرمشهر 36- شهید اسماعیل خسروی. تاریخ شهادت 1361/ 2/20 خرمشهر 37- شهید جمشید برون . تاریخ شهادت 1361/2/20 خرمشهر 38- شهید رضا کاظمی . تاریخ شهادت 1361/2/20 خرمشهر 39- شهید محمود کریمی . تاریخ شهادت 1361/2/20 جاده اهواز خرمشهر 40 - شهید حمید رضا ریحانی فلاحیه. تاریخ شهادت 1361/2/20 خرمشهر 41- شهید رضا طاهری . تاریخ شهادت 1361/ 2 / 20 خرمشهر 42- شهید مسلم ثمری . تاریخ شهادت 1361/2/20 محور اهواز خرمشهر 43- شهید عبدالرحیم ملاعلیزاده نصاری. تاریخ شهادت 1361/2/22 خرمشهر 44- شهید عبدالحسین طاهریان پور . تاریخ شهادت 1361/2/22 خرمشهر 45 - شهید احمد قندهاری . تاریخ شهادت 1361/2/22 خرمشهر 46 - شهید مجید عقیقی زاده . تاریخ شهادت 1361/2/25 خرمشهر 47- شهید علی اکبر طاهری نبی . تاریخ شهادت 1361/3 /1 خرمشهر 48- شهید نعمت الله لوئی. تاریخ شهادت 1361 /3/1 خرمشهر 49 - شهید سید علی اکبر موسوی . تاریخ شهادت 1361/3/2 خرمشهر 50 - شهید حبیب فرحانیان. تاریخ شهادت 1361/3/3 خرمشهر #شادی روحشان صلوات #کانال شهید مهدی باکری @bakeri_channel

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار