ﺯﯾـﺮ باران ﺭاﻩ ﻣﯿﺮﻓﺘـــ...ﺍﻣﺴــاﻝ ﺭاﻩ ﺭفتن اﻭ ﺭاﺑــادیگری ﺯﯾ...

ﺯﯾـﺮ باران ﺭاﻩ ﻣﯿﺮﻓﺘـــ...

ﺍﻣﺴــاﻝ ﺭاﻩ ﺭفتن اﻭ ﺭا
ﺑــادیگری ﺯﯾـﺮ ﺍشکهای ﺧﻮد دﯾﺪم
ﺷــاﯾـد ﭘـاﺭﺳـاﻝ ﺍشکهای دﯾﮕـﺮی ﺑﻮد...

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار