طرح واکسیناسیون رایگان جهت پیشگیری از بیماری تب برفکی دام