ﻣﻴﺪﺍﻧﻢ ﻫﻴﭽﮕﺎﻩ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺭﺍ ﺟﻮﺍﺯ ﭼﺎپ ﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺩﻣﻴﮕﻮﻳﻨﺪ ﺑﻮﻱ ﻧ...

ﻣﻴﺪﺍﻧﻢ ﻫﻴﭽﮕﺎﻩ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺭﺍ ﺟﻮﺍﺯ ﭼﺎپ ﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺩ

ﻣﻴﮕﻮﻳﻨﺪ ﺑﻮﻱ ﻧﺎﻱ " ﻃﻌﻢ ﺗﻠﺦ ﻣﺮگ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ
ﮐﺪﺍﻣﻴﻦ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﺭﺍ ﺩﻳﺪﻱ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺩﺭﺩﺵ ﻧﻮشت
ﻣﻦ ﻣﻲ ﻧﻮﻳﺴﻢ ﺗﻮ ﻧﺨﻮﺍﻥ ! ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻱ ﻣﻦ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ بهشت
ﺍﻳﻦ ﺩﻝ خشک ﺷﺪ " ﺍﻣﺎ ﻧﻤﺮﺩ ﺩﺭ ﻧﺒﻮﺩنت
ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﻣﺎﻧﺪ ﻭ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪ " ﺑﺎ ﻣﺮﺩﻣﺎﻥ ﻧﺎﻣﻬﺮﺑﺎن
ﺻﺪﺍﻱ ﺁﻭﺍﺯت ﻣﻲ ﺁﻳﺪ " ﺳﺮ ﭘﻨﺠﻪ ﻱ ﻣﺮﮔــ ﺑﺮ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺑﻮﺩنت...

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است