┄┄┄┄┄❅✾❅┄┄┄┄┄لحظه هایی هستندلت میلرزهدلت تنگ میشهحسو حالت با...

┄┄┄┄┄❅✾❅┄┄┄┄┄ لحظه هایی هستن دلت میلرزه دلت تنگ میشه حسو حالت باهمه هستو...باهیشکی نیس لج میکنی باخودت با او باهمه میمانی نه اوهست نه خودت نه حتی حسی گویی ساعت هاخراب اند  **تاجرالهم**

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...