زیر عکس نوشته بخونید یه روزی دخترای ماهم تو ارتش سهم داشت