علے باش فاطمہ ات میشوم اے مرداگر تو قادر باشے مثل (علے) زندگ...

علے باش فاطمہ ات میشوم اے مرد اگر تو قادر باشے مثل (علے) زندگی ڪنے (زهرایے) خواهد آمد ڪه در ڪنارت زهرایے ڪند اگر تو قول بدے مثل (علے) اخلاق داشته باشے (فاطمہ اے) خواهد آمد ڪہ در ڪنارت با اخلاق زهرایے ڪند اگر مصمم بہ رفتار (علی) گونہ باشے (زهرایے) خواهد آمد در ڪنارت با رفتار (زهرایے)اش زندگے ات را بهشت سازد... اگر تو نگاهت را (علے) وار تنظیم ڪردے (زهرایے) خواهد آمد ڪہ #حجابش با رفتار (زهرایے) تنظیم است اگر تو (علے) گونہ #عاشق همسرت باشے (فاطمہ ایے) خواهد بود ڪہ زهرا گونہ #عاشقت باشد #سفیر_عشق *_*_.Z&A._*_*: یه قدم تا خدا ↓ ↓ ↓ https://telegram.me/ye_qadam_ta_khoda

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است