استاندار سمنان: ربا جنگ با خداست؛ تا کنون وام نگرفته‌ام!