خوشبختی از آن كسی است كه در فضای "شکرگزاری" زندگی كندچه دنيا...

خوشبختی از آن كسی است كه در فضای "شکرگزاری" زندگی كندچه دنيا به كامش باشد و چه نباشدچه آن زمان كه می دود و نميرسدو چه آن زمان كه گامی برنداشته، خود رادر مقصد می بيندچراكه خوشبختی، چيزی جز آرامش نيست و هر كس كه اين موهبت الهی را داردخوشبخت است...

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار