تفارکنه برغُم ماردنة الفراکـوکلمن أخذ جرحــه وذکریاتهوصــار ...

تفارکنه برغُم ماردنة الفراکـ

وکلمن أخذ جرحــه وذکریاته وصــار اللیل کلش مو حلو اللیل بعد ماجان ویاک شحلاته شنسی وذکریات هوای ویاک وشکول لکـَلبی اللی مضحی بحیاته جنت منین ماباوع مُحبین وهســة منین ماباوع شمـاتة

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار