عجله داشتمتند تند راه میرفتممحکم به چیزی خوردمآدم بود!منتظر ...

عجله داشتم

تند تند راه میرفتم
محکم به چیزی خوردم
آدم بود!
منتظر بود بگویم کوری؟!
دستش را به طرفم دراز کرد
بامن دست داد...
لبخندی زد
به گمانم انسان بود!
#خاکستری

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار