بازگشت از نیمه راه#سید_مصطفی_تاج_زاده#شوالیه_غائله_های_دوران...

بازگشت از نیمه راه


#سید_مصطفی_تاج_زاده
#شوالیه_غائله_های_دوران_اصلاحات
#تمام_فرار_رو_به_جلو_های_یک_متهم_امنیتی_به_نام_تاج_زاده
#نوشته_ی_علی_الفت_پور

بخش یازدهم


واکنش وزارت کشور به حکم صادره درخصوص تاج زاده


بابک داد در صفحه 153 کتاب "رای مردم" که در سال 1380 چاپ شده است می گوید: در پی صدور حکم برای تاج زاده، رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور و عضو شاخص حزب مشارکت، وزارت کشور در اطلاعیه ای از متهمان این پرونده حمایت کرد:《برای تکریم و تمکین به رای و انتخاب آنان [مردم] و در اثبات امانت داری مجریان انتخابات، دفاع از صحت انتخابات سالم و پرشکوه مردم را وظیفه خود می داند و ذره ای از آن عدول نخواهد کرد.》

طبق تکلیف قانونی دادگستری براساس موادی از قانون اساسی و قوانین کیفری صورت گرفته به وزیر کشور توصیه کرد:《اصول قانون اساسی و دیگر قوانین موضوعه را، به دقت مطالعه کرده و از دخالت غیر قانونی و اظهار نظر در کار قاضی خودداری نمایند. این که دادگاهی براساس وظیفه قانونی، اقدام به رسیدگی به تخلفات و جرائم عاملان مخدوش شدن آرای مردم نموده است و تصمیم قانونی خود را مستدل و مستند به قانون اتخاذ کرده است، نه تنها جای تاسف ندارد، بلکه موجبات خوشحالی ملت شریف ایران به ویژه شهروندان تهرانی را فراهم ساخته است.》 (15)


-----------------

15. کتاب آسیب شناسی حزب مشارکت ایران اسلامی، سلمان علوی نیک، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1386