نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

قدر ادمای خوب رو بدونیم.

قدر ادمای خوب رو بدونیم.

فرصت مثل یه بیسکویت داخل چایی می‌مونه .... اگه معطل کنیم، می‌بینیم از دست رفت. قدر فرصتای زندگیمون رو بدونیم! ༻‌༻‌❄️༺༺‌

فرصت مثل یه بیسکویت داخل چایی می‌مونه .... اگه معطل کنیم، می‌بینیم از دست رفت. قدر فرصتای زندگیمون رو بدونیم! ༻‌༻‌❄️༺༺‌

عکس یعنی نگه داشتن یک لحظه از زندگی برای همیشه قدر تک تک لحظه های زندگیمون رو بدونیم😊

عکس یعنی نگه داشتن یک لحظه از زندگی برای همیشه قدر تک تک لحظه های زندگیمون رو بدونیم😊

قدر فرشته های زندگیمون بدونیم☹ ☹ 💔 💔 💔

قدر فرشته های زندگیمون بدونیم☹ ☹ 💔 💔 💔

⏳ زمان زود میگذره ... قدر نعمت های زندگیمون رو بدونیم 😊

⏳ زمان زود میگذره ... قدر نعمت های زندگیمون رو بدونیم 😊

قدر بدونیم ، پدر و مادرا بزرگترین نعمت زندگیمون هستن .

قدر بدونیم ، پدر و مادرا بزرگترین نعمت زندگیمون هستن .

قدر همدیگه رو بدونیم

قدر همدیگه رو بدونیم

قدر امنیتمون رو بدونیم

قدر امنیتمون رو بدونیم

صبح یه اتفاقه قشنگه! بیخود نیست گنجشکها شلوغش میکنند، زیباست براشون اتفاقات خوب زندگیمون رو قدر بدونیم، اطراف ما پر از اتفاق خوب و قشنگه #صبح_بخیر

صبح یه اتفاقه قشنگه! بیخود نیست گنجشکها شلوغش میکنند، زیباست براشون اتفاقات خوب زندگیمون رو قدر بدونیم، اطراف ما پر از اتفاق خوب و قشنگه #صبح_بخیر

قدر مادرمون رو بدونیم...

قدر مادرمون رو بدونیم...

دنیا دار فانیست, قدرلحظه لحظه ی زندگیمون رو بدونیم...

دنیا دار فانیست, قدرلحظه لحظه ی زندگیمون رو بدونیم...

قدر یکدیگر رو بدونیم

قدر یکدیگر رو بدونیم

قدر همدیگه رو بدونیم

قدر همدیگه رو بدونیم

قدر گلهای زندگیمون و بدونیم

قدر گلهای زندگیمون و بدونیم

قدر پدرامون رو بدونیم

قدر پدرامون رو بدونیم

قدر همدیگرو و بدونیم تا بد حسرت نخوریم.

قدر همدیگرو و بدونیم تا بد حسرت نخوریم.

پس قدر چیزهای رایگان زندگیمون رو بدونیم...

پس قدر چیزهای رایگان زندگیمون رو بدونیم...