من همینم!!! همینه همین!!!هیچ تغییری نمیکنم...اره مغرورم!!! خ...

من همینم!!! همینه همین!!!

هیچ تغییری نمیکنم...
اره مغرورم!!! خیلیم مغرور!!! غرور زندگیه منه...مغرور امروزم...دست پرورده ی خورد شدن دیروزمه!!!
کسی به ما شک داره؟!
به درک...داشته باش تا جونت درآد!!!
کمتر کسی تو زندگی برام مهمه...
اولین نفر خودمم!!! چیزی ک خلاف میلیم باشه تا مرز نابودیش میرم...حتی اگه خودم نابود شم!!!
برام مهم نیست پشت سرم چی میگن...
مهم اینکه اینققققققدر مهمم ک راجبم حرف میزنن!!!
بازم میگم...بدخواهام دایوررررت...دشمنام سایلللللنت!!!
اره مشتی...
مشکل داری؟؟؟ هری...
من غرورم دهن خودمو سرویس کرده تو ک جای خود داری!!!
راستی بگم...اگه عشقم باشی.وجودم باشی.همه زندگیمم ک باشی...
اگه باعث شی"یکم" غرورم "خم" شه ، شک نکن بار بعدی بهت میگم"شما؟"
ببین....
من هرکار دلممم بخواد میکنم!!!
بخوای ایراد بگیری تمومت میکنم!!!
چون....
من واسه خودم زندگی میکنم...نه "تو و دیگران"...
هرکس ک میخوای باش...
دلم بخواد حکم کنه خفش میکنم!!!
هرچی عقلم حکم کنه همونه....
عاره...
راستی عزیزم...
مشکل داری؟!

"این منم...

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار