تولد این گل پسرو به همه ی طرفداراش تبریک میگممم شاد باشی