بهـ حسابــ یهـ حصارهــ چوبیــ دور گذشتــمـ کشیدمــزلــ زدمـ ...

بهـ حسابــ یهـ حصارهــ چوبیــ دور گذشتــمـ کشیدمــ

زلــ زدمـ بهشــ با هـر سکوتمــ یهـ دادِ بلنــد تـر کشیدمـ

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار