ﺁﻏﻮﺷﺖ ﺭﺍ ﻫﺮﮔﺰ ﺩﺭ "ﺁﻏﻮﺵ"ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺍﻡ  ﺍﻣﺎ !! ﺩﻟﻢ ﺑﺮﺍﯼ " ﺁﻏﻮﺷﺖ " ...

ﺁﻏﻮﺷﺖ ﺭﺍ ﻫﺮﮔﺰ ﺩﺭ "ﺁﻏﻮﺵ"ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺍﻡ ﺍﻣﺎ !! ﺩﻟﻢ ﺑﺮﺍﯼ " ﺁﻏﻮﺷﺖ " ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ . ‌‌ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ؟ ﺍﻣﺎ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﮔﺮﻣﺎ ﻭ ﻋﻄﺮ ﺗﻨﺖ ﺭﺍ ﺣﺲ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺩﺭ " ﺁﻏﻮﺷﺖ " ﮔﺮفتہ باشم

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار