ای مـالـکاگـر شـب هـنـگـام کـسی را مـشـغـول گـنـاه دیـدیفـرد...

ای مـالـک

اگـر شـب هـنـگـام کـسی را مـشـغـول گـنـاه دیـدی
فـردا بـه آن چـشـم نـگـاهـش مـکـن
شـایـد سـحـر تـوبـه کـرده بـاشـد
و تـو نـدانـی
حضرت علی(ع)

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است