لر ها و خصوصا بختیاری ها خود را از نژاد پارس ،از سواران گارد...

لر ها و خصوصا بختیاری ها خود را از نژاد پارس ،از سواران گارد جاویدان هخامنشی و از خون کوروش بزرگ میدانند و این موضوع که توسط باستان شناسان معتبر دنیا تایید شده مدارک و اسناد تاریخی زیادی از جمله کتیبه های انشان(ایذه)و پارسوماش(مسجدسلیمان)و .... برای اثباتش وجود دارد که در متن زیر به آن ها میپردازیم

1" منم کوروش شاه چهار گوشه جهان مردی از سرزمین انشان . 2" در ترجمه کتیبه های باستانی در انشان ،پارسوماش ،و بیستون شاهان هخامنشی از جمله کوروش بزرگ خود را اینگونه معرفی میکنند (هدم hedomکوروش شاه چهار گوشه جهان که به زبان لر تباران تکلم میکند 3" لقب چیش پیش جد کوروش در منابع تاریخی (پادشاه پارسوماش ) است که مسجد سلیمان کنونی در آن قرار دارد. 4" نطفه و مبدا همه شاهان هخامنشی رشته کوه زاگرس و جلگه ی خوزستان میباشد. 5" وجود قلعه کوروش بزرگ در شوش . 6" وجود قلعه بردیا در منطقه دشت گل بختیاری. 7" لباس مردان بختیاری که طبق قواعد دین زرتشت طراحی شده و نمایانگر سپنتا مینو و انگره مینو است و در طرح این لباس سپیدی بر سیاهی غلبه میکند . 8" احترام زیادی که بختیاری ها برای آتش و آب قایل هستند و حتی گاها به آتش قسم میخورند که این دو عنصر جز مقدسات دین زرتشت به شمار میروند. 9" شهر پارسوماش توسط شاهان هخامنشی بنا نهاده شد و روزگاری یکی از مراکز توضیع قدرت در فلات ایران بود و بزرگترین آتشکده و معبد زرتشتی جهان در این شهر قرار دارد . 10" شناسنامه شاهان هخامنشی در کتیبه های شهر ایذه که این شهر را به عنوان بزرگترین موزه سنگی جهان مشهور کرد و هزاران دلیل و مدرک دیگر که در آینده بیشتر به آنها خواهیم پرداخت منابع: (تاریخ هرودوت) (کوروش نامه گزنفون) (تاریخ مسجدسلیمان) و .......

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار