سرعت زیادزانتیاباعث میشه خودرومنحرف بشه به طرف پیاده رو و به...

سرعت زیادزانتیاباعث میشه خودرومنحرف بشه به طرف پیاده رو و به تیربرق برخوردمیکنه ومنفجرمیشه .سرنشینان خودروخودشون روپرت میکنن بیرون.وصاب مغازه دختر۱۸ساله ای بین اتش ودودگیرمیکنه ک باکمک یکی ازکسبه نجات پیدامیکند

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار