گاهے آنلاینیم بے هیچ دلیلے نـہ ڪسے هست ڪہ حرف بزنےنـہ چیزۍ ه...

گاهے آنلاینیم بے هیچ دلیلے نـہ ڪسے هست ڪہ حرف بزنے

نـہ چیزۍ هست ڪہ بنویسے
گاهے تۅے دنیاے حقیقے ڪہ ڪم میارے
میاے تۅے دنیاۍ مجازۍ ڪہ شاید حضورت حس بشہ
شاید یڪے بفهمہ هستےگاهے تنها جایے کہ میتونے باشے
همین دنیاۍ مجازیہڪہ من ایڹ جا همـ ڪسیۅ ندارم

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است