برای نفرت وقت نداشتمچرا که اجل مانعم می شدو عمر چنان دراز نب...

برای نفرت وقت نداشتم


چرا که اجل مانعم می شد

و عمر چنان دراز نبود

که من بتوانم

کینه را به پایان برم

برای عشق نیز فرصت نبود

اما از آنجا که باید کاری کرد

پنداشتم

زحمت کوچک عشق

ما را بس

.

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار