این انصاف نیست...این انصاف نیست که ملال چشم هایم را گریه کرد...

این انصاف نیست...

این انصاف نیست که ملال چشم هایم را گریه کردم
این انصاف نیست که شورش دست هایم را  واژه کردم
و تو آرام بخوانی...
و تو آهسته بگویی...
این انصاف نیست
این انصاف نیست که نام غیرتم را غرور خواندن
صدای احساس را دیوانه گفتن
و رقص واژه هایم را دروغ
این انصاف نیست که واژه هایم را درد کشیدم
این انصاف نیست که دردهایم را واژه چیدم
و تو آرام بخوانی...
و تو آهسته بگویی...
این انصاف نیست
صدا کن مرا...
صدا کن مرا میان شام های بی چراغ
صدا کن مرا از قفس های بی حصار
صدا کن مرا...
این انصاف نیست.. صدا کن مرا
صدای تو زیباست.. صدا کن مرا
این انصاف نیست.. صدا کن مرا...

شعر و دکلمه #رضا_رجل

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار