بزرگے یک مرد بہ این نیستکہ چند زن عاشق اون باشنبلکہ بہ اینہ ...

بزرگے یک مرد بہ این نیست

کہ چند زن عاشق اون باشن بلکہ بہ اینہ کہ اون تنها عاشق یه زن باشہ #مرد باش

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است