#حدیثهر کس یکی از این کارها را به درگاه خدا ببرد، خداوند بهش...

#حدیث

هر کس یکی از این کارها را به درگاه خدا ببرد، خداوند بهشت را برای او واجب می ‏گرداند: انفاق در تنگدستی، گشاده ‏رویی با همگان و رفتار منصفانه _________________ کانال نجات از گناه @nejatazgonah

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار