به لبخند آیینه ای تشنه امبه آغوش بی کینه ای تشنه امسلامی صمی...

به لبخند آیینه ای تشنه ام

به آغوش بی کینه ای تشنه ام سلامی صمیمانه، آیا کجاست؟ سرآغاز الفت، خدایا کجاست؟ خدایا سرای محبت کجاست؟، من آواره ام، شهر الفت کجاست؟ کسانی که از عشق دم می زنند، چرا بین ما را بهم می زنند؟ خدایا نسیم نوازش کجاست؟ کویرم، سرآغاز بارش کجاست؟ بیا تا به لبخند ، عادت کنیم به این راز پیوند، عادت کنیم بیا ساده مثل چکاوک شویم بیا بازگردیم و کودک شویم

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار