کاش امش‍ـب آخـــــرین شب باشه‍ آخـــــرین خاموشیـ چشمامـ آخـ...

کاش امش‍ـب آخـــــرین شب باشه‍

 آخـــــرین خاموشیـ چشمامـ  آخـــــرین بیـ حسیهـ دستام  آخـــــرین خیسیـ بالشت زیر سرمـ و آخـــــرین شکستـ قلبمـ.. دلم یه آخـــــرین میخــواد.. . کاشـ میشد آرزومو فریاد بزنمـ بگم خدایا فقـــط.. \"مـــــــــــــــــرگ\"              خدا بیـــاد بـــگه پـــاشــــو بریــــم دیگــــه نمـــےتـــونم اشـــکاتــو بــبــیــنـم ..

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار