مستم از عشقوخراب از می و بیهوش از دوستدستگیری کن و امروز نگه...

مستم

از عشق
وخراب
از می و
بیهوش
از دوست

دستگیری
کن و
امروز
نگه دار
مرا

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار