بسوزد خانه لیلی و مجنونکه رسم عاشقی در عالم انداختاگر لیلی ب...

بسوزد خانه لیلی و مجنون

که رسم عاشقی در عالم انداخت
اگر لیلی به مجنون داده می شد
دل هیچ عاشقی رسوا نمی شد....

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...