ﺑﻪ ﺳﻼ‌ﻣﺘﯽ ﺍﻭﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺰﺍﺭﺗﺎ ﺧﺎﻃــــــــــــــــﺮﺧﻮﺍﻩ ﺩﺍﺭﻥ
ﻭﻟﯽ...

ﺑﻪ ﺳﻼ‌ﻣﺘﯽ ﺍﻭﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺰﺍﺭﺗﺎ ﺧﺎﻃــــــــــــــــﺮﺧﻮﺍﻩ ﺩﺍﺭﻥ

ﻭﻟﯽ ﺩﻟﺸﻮﻥ ﮔﯿﺮِ ﯾﻪ ﺑــــــــــــــــــــــــﯽ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ !
.

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...